Tiden inne for familieterapi?

Fungerer ikke gruppedynamikken deres lenger? Er rollene og mønstrene for begrensende for dere? Enten om det vanskelig å snakke med ungdommen i huset eller at noen av familiemedlemmene krangler hele tiden. Skolevegringsutfordringer eller at barna har flyttet hjemmefra. Ingen problemer er for små å ta tak i. I terapitimene fokuserer vi på trygghet, anerkjennelse og forståelse.

Foreldre

Ønsker dere å snakke sammen med en utenforstående til stedet?


Skolenekting

Skolevegring og skolenekting er et voksene problem i samfunnet vårt. Mange barn og ungdommer kjenner på sterkt ubehag ved å gå på skolen. To av de ledendeforskerne fra USA, Kearney og Albano, utarbeidet i 2000 en definisjon av skolenekting. Ifølge dem foreligger skolenekting når minst et av følgende punkter er oppfylt:

1. Eleven er helt borte fra skolen.

2. Eleven møter opp, men forlater skolen i løpet av dagen.

3. Eleven møter på skolen etter å ha vist alvorlig atferd, som sinneutbrudd eller protester mot å flytte på seg, i forsøk på å slippe skolen.

4. Eleven viser uvanlig stort ubehag i løpet av skoledagen. Dette fører til at de ber foreldrene eller andre om å slippe å gå på skolen.


Ulike grader av skolenekting

1. Alvorlig skolenekting foreligger når minst ett av de fire punktene over er oppfylt i minst to sammenhengene uker.

2. Akutt skolevegring vil si at ett av de fire punktene har vært til stede mesteparten av tiden i løpet av en periode på mellom to uker og et kalenderår.

3. Kronisk skolenekting betyr at den varer lenger enn et kalenderår og har vært et problem det meste av tiden i løpet av to skoleår.

Mobbing

Mobbing er en stor trussel for helsen vår. En vondt opplevelse alt for mange opplever i store deler av barndommen. eller på jobben. Slik kan følelsen av å være annerledes og ikke bli godtatt som den man er oppstå. Selvbildet og tanker om egenverdi kan blir hardt rammet av mobbing, utfrysning og avvisning. 


Mange opplever følelsen av utilstrekkeligheten - at man nesten aldri føler seg bra nok. Bare tanker på avvisningen kan føre oss tilbake til de vonde situasjonene, og gi den samme vonde følelsen. Mobberen beskytter seg mot sin egen usikkerhet og mindreverdighetsfølelse ved å mobbe i barne- og ungdomsårene (noen hele livet).


Ungdom

Trenger ungdommen i huset samtaleterapi?

Tar skjermen overhånd i livet? låser ungdommen seg inne?

Sinna?

Holder ungdommen dere på avstand? deler ikke noe lenger.

Narkotika?

Klarer ikke ungdommen å gå på skolen?

Er du/dere redd for ungdommen?Å ha fokus på relasjon blir ofte satt opp mot fokus på grenser og grensesetting. Men fokus på relasjon vil ikke si at barn og unge kan gjøre som de vil, og ikke skal settes grenser for. En forutsetning for å bygge relasjonen er tryggheten og forutsigbarheten som rammer, struktur og grenser gir. 

Endring av atferd skjer når barn og unge får oppleve at relasjonen til deg som voksen holder, selv om han/hun lyver, er sint, trist og lei seg, osv. Barn og unge trenger å vite at det er grensene som er brutt, ikke relasjonen.

Skilsmisse

Krangler dere? 

Er  partnern din som en fremmed? Er dere uenige om alt? Gråter du mye?

Trenger dere støtte i samtalen rundt barnefordelingsaken?

Barna er den tapende part i de fleste skilsmisser, og alle reager forskjellig og til forskjellige tider.

Trenger dere hjelp?