Terapi retninger


Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi med fokus på kropp, tanker og følelser. og hvordan vi bruker oss selv som menneske i våre omgivelser. Å bli like oppmerksom på hvordan vi gjør det kroppslig(gester) som tankene våre.

Målet i gestaltterapi kan være å løsne noe som står fast, etablere nye, mer levelige handlingsmåter og tankesett, og å skaffe den oversikten en trenger for å foreta gode valg for seg selv.

Å oppdage hvor vi er

I løpet av livet møter vi alle utfordringer vi ikke klarer å løse der og da. Det blir hengende ved, vi kommer ikke videre. Det kan være utfordringer i relasjoner og samliv, problemer med oppgaver vi ikke klarer å håndtere, erfaringer fra barndommen vi bærer med oss og mye annet. Vi kommer ikke videre før vi vet hvor vi står. Og at vi står.

Gestaltterapien søker ikke bare oppdage hvor «skoen trykker», eller hvorfor, men også hvordan «skoen trykker». Vi søker erfaringen av fenomenet her og nå. «Hvordan gjør du det?» «Hva blir du klar over?» Ved å gå inn i hvordan kan vi oppdage det vi vet men ikke ennå er bevisst. Og samtidig oppdage hvor vi er og hva vi trenger her.

Relasjonell terapi

Terapeuten er aktiv og nær som relasjon, og gir respons på det som er akkurat her og nå ut fra seg selv og sine egne reaksjoner. Sammen oppdager vi og undersøker. Terapien er derfor avhengig av en oppmerksom, empatisk og selvrefleksiv terapeut.

Du kan lese mer om Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og om gestaltterapi. Her : https://gestalt.no

Eqi Emosjonelt fokusert terapi

Denne terapiformen går i kjernen av hvilke tanker du har om deg selv og er svært effektiv for å bygge din selvfølelse. terapiformen og denne måten å møte andre mennesker på gjør det mulig for mennesker å forstå seg selv bedre, utvikle sin emosjonelle intelligens og med det oppleve økt egenkjærlighet.  

Erfaringen vår er at denne terapiformen medfører at du står sterkere i deg selv og blir kvitt vonde opplevelser som ofte tar stor plass. Dermed blir det mer plass til glede og overskudd.

les mer https://eqi.no/</p>

https://eqterapeuter.no/<br>

https://eqterapeuter.no/eq-terapeuter-oslo/<br>


Emosjonell intelligens handler om evnen til å oppfatte egne og andres følelser.

Fra våre første leveår (0-6 år) blir vår oppfatning av verden som voksne dannet. Våre grunnleggende mønstre og tilgang til alle følelser, sinne, glede, sorg, redsel og lyst, formes i vårt møte med våre nærmeste omsorgspersoner.

I EQ-terapi jobber vi med å øke selvfølelsen din. Slik at du kan tillate deg å kjenne på alle følelser og anerkjenne deg selv for den du er. Det kan være følelser du har stengt helt ute som nå kommer til overflaten. Gjennom EQ-terapi kan en EQ-terapeut hjelpe deg til å bearbeide din historie.

Terapiformen handler om å lukke øynene og se deg selv. Du vil bearbeide din historie og revurdere dine sannheter/mønstre. Dermed blir det større plass til å leve i nuet og oppleve mer glede i hverdagen. Å møte ditt indre barnEQ Emosjonell fokusert terapi

  • Gjenkjenne og sette ord på egne følelser.
  • Ivareta følelsen på en hensiktsmessig måte, uten at det går utover andre.
  • Motivere meg selv.
  • Gjenkjenne følelser hos andre og møte de på en hensiktsmessig måte.
  • Skape nære, kjærlige og slitesterke relasjoner med andre.

Ta kontakt i dag