TERAPI for deg

Din tid, din terapi

Vi er alle forkjellige og opplever hendelser i livene våre individuelt. Ingen kan vite hvordan livet oppleves for deg. Vi alle er forskjellige. I terapi hos meg, vil du bli møtt og akseptert akkurat slik som du er. Jeg vil gjerne høre på deg. 

Mange har opplevd og ikke bli trodd. Å ikke bli trodd på kan opplevels som et nytt traume. Opplevelsen med å bli trodd og ikke bli tatt på alvor er et stort helseproblem.

Ønsker du og komme i terapi uten å trenge å tenke på diagnoser? Jeg ønsker å møte deg der du er med alt du bærer med deg. Ønsker du å åpne opp øynene og se på deg selv og livet ditt?

Håndtere følelser

Det er ikke uten grunn at vi kan ha glede av å vende tilbake til barndommen i prosesser der vi ønsker å utvikle oss som mennesker. De aller fleste av oss har hatt en oppdragelse med rollemodeller som ikke har vært spesielt gode på å håndtere verken egne eller barnas følelser. Følelser har vært i veien, vært skambelagte, vært til bry og følelsene var noe vi skulle skjule, feie under teppet eller holde inni oss.

Siden våre foreldre mest sannsynlig selv hadde utfordringer med å håndtere vanskelige følelser, mangler mange av oss gode rollemodeller i møte med disse følelsene. Vi strever med å møte f.eks frustrasjon, sorg eller sinne på en hensiktsmessig måte. Vi har ikke fått trent oss på å synliggjøre for andre at vi ikke har det så bra. Resultatet blir at vi fortsetter å møte de vanskelige følelsene på samme uhensiktsmessige måte som våre foreldre møtte oss.  

Livsmestring


Livsmestring er ikke en engangshendelse, men en reise som varer livet ut. Det er en prosess der vi lærer av våre erfaringer, tilpasser oss endringer og vokser som individer. Det innebærer å være oppmerksom på våre tanker, følelser og handlinger, og å ta personlig ansvar for egen lykke.

På veien mot livsmestring er det viktig å være tålmodig med seg selv og se på feil og tilbakeslag som læringsmuligheter. Det er gjennom utfordringene vi møter at vi får mulighet til å vokse og utvikle oss.   

Sorteringssamtale

Trenger du hjelp til å sortere tankene og følelsene dine? Står du litt fast i livet ditt? Ønsker du mer glede i livet ditt? Å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Ved å bearbeide traumene fra barndommen og skape mer plass til glede og alt annet vi ønsker å fylle livene våre med.


Ønsker du hjelp til å stå i motgang?