Nær andre

25.10.2023

Mange har lært som barn og holde følelsene sine tilbake. være stille eller skjule tankene å følelsene sine. mange har lært å si det motsatte av hva vi mener, tenker og føler. Dette kan være veldig forvirrende. Når ordene ikke stemmer med det følelsesmessige innhold. Kan vår evne til å sette ord på egne følelser bli hindret, vi fjerner oss fra oss selv samtidig som evnen til en mer personlig og åpen kontakt med andre også blir redusert. kontakt med egne følelser er en forutsetning for nær kontakt med andre.