Trenger du noen å snakke med?

Terapi for alle

        Alle opplever små og store utfordringer i livet. Opplever du at forsvarsmekanismene dine ikke fungerer lenger eller står i et veiskille som oppleves tyngende, kan terapi være en løsning. Du trenger ikke være syk for å ønske terapi. Ingen problemer er for små eller for store for å ønske støtte og utvikling. Jeg har spisskompetanse på parterapi og en til en terapi (Individualterapi med deg og meg) med fokus på det relasjonelle. Jeg kan støtte deg/dere i personlige prosesser. som angst, stress, søvnproblematikk, sorgprosesser, ensomhet eller håpløshet. Dette er terapi og kommunikasjon på dine premisser, i ditt tempo. 

Du er deg

Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg som du er. 

Der du er i ditt liv. Lytte til det som opptar/bekymrer deg. Møte deg med din livshistorie og dine ønsker og utfordringer. Alle mennesker er ikke like og det er heller ikke meningen at vi skal bli like. 

Det er viktig i terapi å oppleve av du blir sett,hørt og forstått. støttet og utfordet akuratt passe i din prosess. jeg som terapeut ønsker samarbeid og dialog. jeg vil på en naturlig,spontan og transperent/mennskelig  måte være med deg og utforske din prosess i vår unike relasjon. Du er deg og jeg er meg. 

Dette er det motsatte av når terapien er basert på oppskrifter, teknikker, formler eller en metode.  individuell terapi eller en-til-en terapi utifra hva du trenger . 

Ønsker du å være mer til stede i livet ditt?

Den eksistensielle psykoterapi har som mål å hjelpe klienten til å være mer til stedet i eget liv med bevissthet, nysgjerrighet, takknemlighet, ansvarlighet og å forholde seg til livets muligheter og begrensninger

Angst og uro?                 

Angst er en indre alarmberedskap som i all hovedsak skal gjøre oss i stand til å håndtere fare så vi overlever. Når alarmberedskapen aktiveres i situasjoner som ikke er reelt farlige, snakker vi om angst.

Angsten kommer brått og uten forvarsel. vanlige symptomer man kan kjenne på er pustevansker, rask pust, hyperventilering, musklene spennes, hjertebank, svetting, skjelving, smerter i brystet, kvalme, svimmelhet, klamme hender, rødming, rastløshet, indre uro, nervøs, redd, nummenhet, uro i magen, følelse av å skulle besvime, at verden blir fremmed eller at du står utenfor deg selv. Frykt for å miste kontrollen, bli "gal", få panikkangst, eller dødsangst. 

Holder du deg unna sosiale settinger for å unngå ubehag?

Angst for angsten?

Preger angst hverdagen din?

Er du mye engstelig, overtenker eller grubler du mye?

Katastrofetanker? Redd for fremtiden?

Søvnvansker?

Redd? Stiv i kroppen. muskler som spenner seg?

Disse anfallene kan være svært skremmende. I terapi kan håndtering av angst utvikles og mange lærer å leve fint med en nedsatt grad av angst. Angstanfall - regulering. Eksponeringsterapi. Pust. 

Det finne forskjellige typer angst, blandt dem har vi sosial angst, agorafobi, sykdomsangst, bekymringsangst, PTSD med mange fler

Utbrent?

Utbrenthet er når det har vært så stor belasting over lang tid at kroppen sier stopp! Det går ikke å fortsette i samme tempo lenger.


Er du sliten hele tiden? Utmattet?

Føler du deg helt tom, ingenting mer å gi?

Tenker du mye på at du vil sove mer? Er du trøtt og utmattet når du våkner? 

Tanker om at du er på vei til å "gå på veggen"? 

"Å møte veggen"?

Ler du lite? ufokusert?

Kjennes det som pleide å være gøy, som lite meningsfylt nå?

Liten opplevelse av mestring?

Lite energi?

Trist?

Sykemeld?

Lurer du på om du er utbrent? På vei til å gå på veggen? Har jeg ME? Vi alle opplever ting på vår måte. Jeg vil gjerne høre hvordan du opplever det.

Utslitt?

Lite energi hele tiden? Tung og trøtt hele tiden?

Redd for å bli sykemeldt, eller ønsker sykemelding?

Jobbet deg syk?

Mye MÅ, BØR og SKAL tanker?

Vurderer du om du er utbrent? Har du googlet "er jeg utbrent"?


Deprimert?

Kjenner du på nedstemthet? Tiltaksløshet, fortvilelse, redsel, eller til og med sinne, er noe av det du kan kjenne på hvis du er deprimert

Kjenner du på følelsen av håpløshet?

Føler du deg flat, tung og likegyldig?

Har du tanker om at ingenting betyr noe? ser du mørkt på fremtiden?

Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt kan også være tegn på depresjon. Symptomene kan variere fra person til person.

Mange sliter med energinivået, motivasjonen og lavt selvbilde, uten at de skjønner hva problemet er.

Sorg?

Sorg etter å miste noen som sto deg nær?

Sorg over sykdom?

Kjærlighetssorg?

Føler du deg forlatt og alene?

Kjennes det ut som du har en vond klump i magen, hjertet eller brystet, som du ikke kan koble til en bestemt hendelse, du kjenner deg bare trist?

Lavt energinivå?

Trist?

Gråter du mye eller er det umulig for deg å gråte? 

Har du stilt deg spørsmålet om "denne sorgen aldri slutter?

Kjenner du på en sorg over at livet ikke er som du ønsket deg?

All type sorg er velkommen i terapi.


Relasjonene

Enten du bruker ordet relasjon eller forhold. Så forholder vi oss til andre mennesker, så vel som oss selv, hele tiden. 

Sliter du med de nære relasjonene i livet ditt? Ønsker du deg kjæreste, eller at ditt nåværende forhold skal utvikle seg i en sund retning? Synes du det er vanskelig å kommunisere?

Relasjonene du har til de rundt deg og relasjonen til deg selv, er utgangspunktet i terapien vår.

Psykoterapi er passende for barn, ungdom, voksne, par, familier og grupper.

Velkommen til meg. Mitt navn er Margrethe Myhrer og jeg er en Oslo-basert terapeut, men setter gjerne opp online teams-terapier for dere som ikke ønsker fysiske samtaler. Jeg er en erfaren psykoterapeut og tilbyr emosjonellterapi. Som terapeut fokuserer jeg på relasjonen din til deg og til relasjonene dine.

Hvem er jeg som terapeut?

Som terapeut er jeg opptatt av å bygge en tillitsfull og trygg relasjon mellom oss. Jeg er ikke som "gamleskolens" psykologer som kun sitter og lytter, og ikke deler noe av seg selv, Jeg går personlig og prøver å være så autentisk og transparent som mulig i relasjonen.


Skam

Skam eller skamfølelsen er knyttet til hva eller hvem man er. Den er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, ikke bra nok, med et ønske om å skjule seg, eller «synke ned i jorden»

Føler du at du er feil?

 

Den destruktive skammen kan være direkte ødeleggende for en persons egenverd, relasjoner og helse. 

Ønsker du å gå i dybden på fenomenet skam? 

  • Hva gjør skam med oss?
  • Hvordan beskytter vi oss mot skamfølelsen og hvordan kan vi håndtere den?
  • Hvordan henger skam sammen med kropp, relasjoner, språk, identitet og helse?

Grensesetting?

Vet du hva du vil? Hvem du er? Hva du liker?

Klarer du å si nei? For å si et ordentlig JA trenger vi kunne si NEI også.

Vil du bli bevisst på dilemmaer mellom grenser og relasjon og betydningen av å gjenopprette av relasjon i etterkant av grensesetting. 

Hvor går grensen din?

Ønsker du bli tydeligere mot relasjonene dine, uten å sitte igjen med skyldfølelse, eller i skam?

Ønsker du å ta større plass i ditt liv?Stress - overveldet

Mobbing

Mobbing er en stor trussel mot helsen vår og en vond opplevelse, alt for mange opplever i store deler av barndommen. eller på jobben. Slik kan følelsen av å være annerledes og ikke bli godtatt som den man er oppstå. Selvbildet og tanker om egenverdi, kan blir hardt rammet av mobbingen. Utfrysning, avvisning - mange opplever følelsen av utilstrekkeligheten - at man nesten aldri føler seg bra nok.

Bare tanker på avvisningen kan føre oss tilbake til de vonde situasjonene, og gi den samme vonde følelsen.

Mobberen beskytter seg mot sin egen usikkerhet og mindreverdighetsfølelse ved å mobbe i barne- og ungdomsårene (noen hele livet)

Vond barndom

Ønsker du og bearbeide det vonde som ble påført deg som barn?

Er begeret fullt, renner ubehaget over?

Klarer du ikke holde alt du ikke vil forholde deg til på avstand lenger?

 Hjelper det ikke å løpe fra minnene lenger?

Er tiden inne? Jeg kan godt forstå hvis du har tanker om at alt blir verre av å snakke om det som har skjedd tidligere i livet. Min erfaring er at ved å dele i trygge omgivelser og ved å oppleve nye gode erfaringer, kan sårene gro i sitt tempo

Avvist av det offentlige?

Mange opplever å føle seg avvist av norsk helsevesen eller av bedriftshelsetjenester. Noen har gått til psykolog i mange år, men opplever at de ikke føler seg sett og hørt. Kanskje du har blitt satt på medisiner, som løsningen på en diagnose du ikke identifiserer deg med og lite oppfølging i etterkant? 


Er du lei av lange ventelister?

Eller å bli sendt på stressmestringskurs, uten videre oppfølging?

Ønsker du terapi uten fokus på diagnoser?

Føler du deg satt i bås?

Ønsker du å bli møtt som du er? Lyttet til, møtt, trodd og sett? 


Søvnproblemer.?

Har du søvnproblemer på grunn av tankekjør? Problemer med innsovningen, eller våkner mange ganger i løpet av natten og tenker på noe du ikke får ut av hodet?

Ønsker du støtte i søvnutfordringene dine?

Overtenker du?

Grubler du mye?

Er du redd for å ikke våkne igjen? Dødsangst 

Kjører tankene på "repeat" hele natten og det virker som hjernen aldri tar fri?

Hvis søvnproblemene er langvarige og du ikke vet årsaken bør du søke hjelp hos en lege.  
Ofte stilte spørsmål

1. Er det bare meg? Er det noe galt med meg?

Nei det er mest sannsynlig ikke bare deg. Mange ting kan være vanskelig å snakke om utenfor terapirommet. Tenker du at det er noe galt med deg? Bestill gjerne en sorteringstime, så kan vi snakke om hvordan det er å være deg. 

2. Mange andre har det verre en meg. Kan jeg begynne i terapi da?

JA. Du er viktig og andre kan også gå i terapi. støtte å hjelp er godt for oss alle i peroder i livet. ta gjerne kontakt i dag.

3. Hvordan bli kvitt angst?

jeg skulle ønske det var en rask & enkel løsning på angst regulering. I starten vil det være vanskelig, og hjernen vil jobbe hardt med å fortelle deg at det er farlig. Men etterhvert som du lærer å stå i angsten og mestre denne uten å gjøre trygghetssøkende strategier, vil du kunne «erobre» flere og flere arenaer i livet ditt tilbake fra angstens klør. ta gjerne kontakt med meg.

4.Hvorfor er jeg som jeg er?

la oss finne ut av dette sammen og ikke minst hvordan det er å være deg

5. Må jeg være psykisk syk for å gå i terapi? 

Nei,du er velkommen med små og store utfordringer til meg

 Vanlige tanker

1. Jeg strekker ikke til.

 Har du mulighet til å stoppe opp, puste litt og ta innover deg alt du strekker til på også?. Hvis alt er overveldende nå, Så husk du kan bare gjøre en ting av gangen. dette kan være et godt utgangspunkt for terapi. ønsker du støtte til å sortere?

2. Jeg må være perfekt.

Tenker du at vis du er perfekt så er du verdiful? din verdi er så mye høyere en utopien om å være perfekt. konflikten mellom tanken om hvordan vi burde være hele tiden  og den vi egentlig er, sliter oss ut. Det er verken praktisk mulig eller realistisk å være perfekt.

3. Jeg burde bare...

Er det noe du trenger akkuratt nå?

4. Vis bare... blir jeg lykkelig

kan du kjenne glede i hvordan det faktisk er nå? akuratt slik som det er.

10. Ingen må se hvordan jeg har det.

Det er først når vi tør å være synlig og vise hvem vi egentlig er, at du får muligheten til å møte omsorg, respekt og kjærlighet fra andre mennesker. byrden kan være hard å bære alene. 

11.Hva vil andre tro om meg?

En vanlig tanke vi alle tenker til tider.De fleste tenker mest på seg selv og når vi er modige og tør å vise hvem vi egentlig er, fremfor en polert fasade, har vi muligheten til å bli likt for den vi egentlig er.  Vis tanken kommer etter at du har sagt eller gjort noe du angrer på er det mulighet for læring/vekst. og velge en annen løsning ved neste mulighet. 

12.Jeg skulle ønske jeg var som alle andre.

Mye lidelse kommer fra det å sammenligne seg med andre mennesker "alle andre"  er basert på en fantasi om hvordan andre har det. Vi vet ikke hvordan "andre" egenlig har det.

13. "Jeg kommer til å bli gal!"

Panisk frykt gjør deg ikke sinnsyk, og du kan heller ikke dø av det. Det er katastrofe tankene som skaper frykten, ikke den du er. (Hverdagspsyk boken,takk for svar)


GESTALTTERAPI & EQI-TERAPI - Psykoterapeut utdannet Gestaltterapeut og Emosjonsfokusert relasjonsterapeut. 


Å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Ved å bearbeide traumene fra barndommen og skape mer plass til glede og alt annet vi ønsker å fylle livene våre med.
I Terapirommet skal du føle deg trygg på at du blir tatt imot som den du er, sett, hørt og ivaretatt.

Jeg har tid til deg